<<- Vissza a főoldalra
Ágazati elemzések


A 7Sigma Kft egyik fő profilja iparági elemzések készítése. E tanulmányok zömmel kereskedelmi bankok számára ké-szülnek, elsődleges felhasználási területük a kockázat-kezelés illetve a hitelbírálat. Az ágazati elemzések célja a vállalatvezetés stratégiai, üzletpolitikai döntéseinek, koc-kázatkezelési eljárási rendjének, a pénzintézeteknél pedig akár egyedi hitelbírálati döntések támogatása. Az elem-zések támpontot adnak ahhoz, hogy:

  • melyek azok a gazdasági ágazatok, ezen belül méretcsoportok, amelyek üzleti fejlesztési (hitelezési) szempontból perspektivikusnak vagy kevéssé perspektivikusnak minősülnek;
  • a kockázatkezelés, a hitelezési scoring-rendszer kritériumai alapján hogyan ítélhető meg egy-egy gazdasági ágazat, milyen ennek a csoportnak a belső szerkezete, és egy-egy egyedi vállalat (ügyfél, hiteligénylő) hol helyezkedik el saját referenciacsoportján belül (élmezőnybe vagy a sereghajtók közé tartozik);
  • a gazdasági teljesítményre legnagyobb hatást gyakorló tényezők alapján milyenek az egyes gazdasági ágazatok konjunktúra-kilátásai, illet-ve melyek a működését fenyegető kockázati tényezők a következő időszakban.

Iparági elemzéseink sokrétű információbázisra épülve igyekeznek minél alaposabban bemutatni az adott területet. Az elemzések igény szerint gazdasági ágak, ágazatok vagy szakágazatok (azaz két-, három- vagy négyjegyű TEÁOR-besorolás) mélységében készülnek. A tanulmányok egyik alapvető információs forrása a vállalati adóbevallások alapján készített aggregált adatbázis. Az adatbázis 1995-ig vissza-nyúlóan, 11 árbevételi kategória alapján tartalmaz 77 pénzügyi alapadatot, amelyekből bármely általánosan hasz-nálatos pénzügyi mutató kiszámítható. Az anyagok készí-tése során felhasznált további információforrások:

  • vállalati adatbázisok
  • hivatalos statisztikai adatbázisok
  • hazai és nemzetközi szakmai szervezetek adatai
  • a területről hozzáférhető tanulmányok, sajtóinformációk, az adott szakma szaksajtója
  • interjúk az adott területet jól ismerő szakértőkkel (ágazati szakmai szervezetek, államigazgatás, esetleg nagyobb piaci szereplők képviselőivel)

Az elmúlt évek során készített, több mint száz ilyen munka alapján kiforrott know-how áll rendelkezésünkre. Emellett azonban arra törekszünk, hogy érvényesítsük az adott meg-bízó sajátos szempontjait, lehetőség szerint megválaszoljuk konkrét kérdéseit. Tapasztalataink szerint ugyanarról az ágazatról másféle megközelítést igényel pl. egy ágazati szereplő, az ágazat finanszírozásában érdekelt bank vagy a gazdaságirányításban működő szervezet számára íródó tanulmány.

Az egyes ágazati elemzések ára a ténylegesen alkalmazott kritériumrendszer, az aggregáltság foka, s a megrendelt ágazatok számának függvényében egyedileg kerül meg-határozásra.

A 7Sigma Kft. iparági elemzéseinek
<< standard vázlata >>

 


2011 - 2012-ben készített ágazati elemzések listája

Számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása
Szállítmányozás, logisztika
Papír csomagolóeszköz gyártása
Acélipar
Ruhagyártás és nagykereskedelem
Mezőgazdasági gépgyártás
Vegyipar
Gyógyszergyártás, gyógyszer nagy- és kiskereskedelem

2013 - 2014-ben készített ágazati elemzések listája

Vasúti személy- és áruszállítás
Közúti személy- és áruszállítás
Villamosenergia termelése és kereskedelme
Gázipar
Víz és szennyvíz kezelése
Gépek, gépi berendezések gyártása
Gépjármű és alkatrészek kereskedelme
Gyógyszergyártás, gyógyszer nagy- és kiskereskedelem
Hulladékgazdálkodás, hulladék nagykereskedelme
Szállodai szolgáltatás, utazásszervezés
Járműipar
Mezőgazdasági gépgyártás
Szállítmányozás, logisztika


Kapcsolat: 1137. Budapest, Pozsonyi út 23. Tel: 239 1993

Termékeink    
 
Ágazati elemzések..............................................
  ....................
 
Pénzpiaci Monitor................................................
  minta  
    minta  
2001. - 7Sigma - Minden jog fenntartva.